A DËSHIRONI TË MAKSIMIZONI SHITJET TUAJA?

Komunikimi pozitiv është çelësi. Pasi që komunikimi i duhur pozitiv ndaj stafit dhe trajnimi i tyre ndikon në:  Maksimizimin e të hyrave tuaja; Forcimin e lidhjes së stafit për kompaninë; Përfaqësim i dinjitetshëm i stafit karshi klientëve;...
Kontabilitet

Kontabilitet

Kemi të angazhuar njerëz profesional, si Kontabilistë të cilët punojnë me metoda të avancuara në harmoni me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Standardeve Vendore.Raportimi Financiar (regjistrimi, analizimi dhe përmbledhja e të dhënave, përmes takimeve,...
sq