GABIMI MË I MADH I SHITËSVE

GABIMI MË I MADH I SHITËSVE

Gabimi më i madh i shitësve është kur nuk e dëgjojnë me kujdes klientin se çfarë ka për të thënë. Personat shitës zakonisht ndërhyjnë gjatë tregimit të problemit duke menduar se e njohin problemin që e ka konsumatori. Në shumicën e rasteve nuk ia qëllojnë se çfarë...
DISA SHPREHI QË UA FORCOJNË SHËNDETIN MENDOR

DISA SHPREHI QË UA FORCOJNË SHËNDETIN MENDOR

Një nga përcaktuesit për të korrur sukses dhe në fushën e udhëheqjes është forca mendore. Për të arritur përsosmëri në çdo fushë, keni nevojë për ambicie, përpjekje dhe disiplinë. Kjo do të thotë se duhet të jeni i gatshëm të punoni shumë dhe të vazhdoni edhe përballë...
RËNDËSIA E INVENTARIT TË PRODUKTIT

RËNDËSIA E INVENTARIT TË PRODUKTIT

Karakteristikat e produktit janë veçoritë e produktit tuaj që e përshkruajnë pamjen, përbërësit dhe mundësitë e tij. Një shembull konkret mund të përdoret për këtë: “Zonjusha Marigonë, kjo karrige është me rrota, konstruksionin e ka të metaltë, e mbështjellë me lëkurë...
PËRGJIGJET PËR “ÇMIMIN MË TË MIRË”

PËRGJIGJET PËR “ÇMIMIN MË TË MIRË”

Kundërshtimet e çmimeve janë të ndërlikuara sepse ato rrallë janë ato që duken (d.m.th., ato janë të rralla sepse produkti juaj është shumë i shtrenjtë). Në vijim keni disa udhëzime të shkurtëra për të përcaktuar se çfarë thotë realisht blerësi juaj kur dëgjoni...
sq