Optimizo Burimet Njerëzore

Optimizo Burimet Njerëzore

Bëhu pjesë e trajnimit Menaxhimi i performancës, trajnimi dhe zhvillimi janë një pjesë e madhe e BNJ. Zhvillimi i punonjësve kontribuon drejt angazhimit më të mirë të tyre, rritjes së produktivitetit dhe një kulture më pozitive.Trajnimi gjithëpërfshirës dhe zhvillimi...
MASTERIZO PERFORMANCËN ME PSS

MASTERIZO PERFORMANCËN ME PSS

Grupi i katërt për kursin POWER SALES SKILLS fillon me 2 gusht, me ligjërues Denis Gafurin, ekspert dhetrajner i shitjes me përvojë profesionale 30 vjeçare në biznes, i cili mundëson që përmes trajnimitsuksesi juaj në shitje të jetë i garantuar. Pjesëmarrësit pas...
sq