Denis Gafuri

Kompania juaj është si një makinë, punonjësit tuaj janë motori që e mban atë të shpejtë dhe të qetë.

Ashtu si çdo motor, punonjësit tuaj kanë nevojë për rregullim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme për të siguruar performancën maksimale.

Përmbledhje nga Konventa e Dytë për Menaxher të Shitjes

PROGRAMI PËR TRAJNIM TË SHITJES

Qëllimi i trajnimeve është të kemi një mendje dhe sjellje sa më pozitive, për të fituar aftësi të reja në shitje, për të përmirësuar njohuritë përmes motivimit, për të kuptuar shitjet, për të bërë plane, për të vënë qëllime-objektiva, menaxhimi i kohës, komuniki dhe ndërtimi i marrëdhënieve me klientin.

FOKUSI NË KLIENT

Gjatë bashkëpunimit tonë me klientë, elementet bazë të përqendrimit tonë janë:

 

  • Mbledhja e informacionit për nevojat e tyre
  • Trajtimi i kërkesave gjatë sesioneve tona trajnuese
  • Debati dhe referencat pas kryerjes së punës

NJOHJA E BRENDIT

Duke rritur ndërgjegjësimin e brendit tek punonjësit, përmes sesioneve të trajnimit frymëzoj ata për të qenë ambasadorë të brendit. Pavarësishtë se në cilën industri ata janë, për të ndërtuar një brend të fortë duhet që të gjithë punonjësit të ndërlidhen me brendin e kompanisë dhe të kuptojnë rolin e tyre në kthimin e aspiratave të brendit në realitet.

QASJA NGA EKSPERTËT

Në bashkëpunim me partnerët tanë të jashtëm dhe vendor, secili prej tyre ekspertë në fushën e tijë. Ju ofrojmë shërbime dhe zgjidhje softverike për kompanitë tuaja që do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet shpejt në mënyrë profesionale.

TESTIMONIALS

Njëri prej punëtorëve më tha: “Denisi më ka frymëzuar që ti vazhdoj studimet të cilat më mbeten pergjysmë”. Besoj që për ju kjo nuk është herë e parë, që ndikoni drejtpërdrejtë në qartësimin e ideve të tyre, po për ne ishte përvojë e paharruar.

Unë besoj që trajnimi do të ndikoj në ngritjen e potencialit të tyre në plane individuale dhe kolektive e që kjo do të reflektoj në biznesin tonë

Pranvera Pashoja

Proper pizza

“Stafi ynë pati kënaqësinë të mësojë më shumë për shitjen përmes trajnimit profesional dhe të bazuar në eksperiencë të ofruar nga ju.

Ne jemi entuziastë që aftësitë e marra në këtë trajnim t’i implementojmë në jetët tona.”

Valjeta Krasniqi

Valimpex

“Thanks to his great skills and specific approach, the young participants of the training had the oppurtunity to learn the specific methodology and access towards the Market and Sales.

We consider that Mr. Gafuri is a reliable person, constructive, solution-oriented and devoted to his duty, as a trainer. He also exhibits a great deal of personal motivation and ethusiasm in his work”.

Doruntina Ismaili

Caritas Kosova

Lajmet dhe aktivitet e fundit

Partneret

Partneret

Partneret

Partneret

Pjesmarrësit në Trajnime