GARANTOJMË:

NGRITJE TË SHITJEVE 20%, NGRITJE TË PERFOMANCËS SË STAFIT, NGRITJE E NUMRIT TË KLIENTËVE

Denis Gafuri Sales Training ofron konsulence dhe trajnime profesionale te personalizuara per kompanine tuaj ne fushen e shitjes, marketingut dhe lidershipit, duke ua mundesuar te zhvilloni shkathtesite e buta dhe te forta qe duhet te keni. Organizon Konventen Internacionale “SUKSESI ESHTE QELLIMI YT” cdo vit radhazi, duke ftuar spikere vendor dhe nderkombetar, te cilet jane eksperte te fushave per temat qe ata trajtojne.

RRETH DENISIT

  • Investim në trajnime, çertifikime dhe pjesëmarrje në trajnimet më të mëdha botërore në industrinë e shitjes dhe marketingut.
  • Komunikimi në mënyrë efektive karshi secilit, duke dhënë këshilla praktike siguron që stafi juaj të realizojë objektivat personale e profesionale.
  • Qëllimi i trajnimeve është të kemi një mendje dhe sjellje sa më pozitive, për të fituar aftësi të reja në shitje, për të përmirësuar njohuritë përmes motivimit, për të kuptuar shitjet, për të bërë plane, për të vënë qëllime-objektiva dhe për menaxhim të mirë të kohës.

Programet e Trajnimeve

Konventa IV: Galeria

Misioni, Vizioni dhe Kultura e Firmes

PROGRAMI PËR TRAJNIM TË SHITJES

Qëllimi i trajnimeve është të kemi një mendje dhe sjellje sa më pozitive, për të fituar aftësi të reja në shitje, për të përmirësuar njohuritë përmes motivimit, për të kuptuar shitjet, për të bërë plane, për të vënë qëllime-objektiva, menaxhimi i kohës, komuniki dhe ndërtimi i marrëdhënieve me klientin.

NJOHJA E BRENDIT

Duke rritur ndërgjegjësimin e brendit tek punonjësit, përmes sesioneve të trajnimit frymëzoj ata për të qenë ambasadorë të brendit. Pavarësishtë se në cilën industri ata janë, për të ndërtuar një brend të fortë duhet
që të gjithë punonjësit të ndërlidhen me brendin e kompanisë dhe
të kuptojnë rolin e tyre në kthimin e aspiratave të brendit në realitet.

FOKUSI NË KLIENT

Gjatë bashkëpunimit tonë me klientë, elementet bazë të përqendrimit tonë janë:

  • Mbledhja e informacionit për nevojat e tyre;
  • Trajtimi i kërkesave gjatë sesioneve tona trajnuese;
  • Debati dhe referencat pas kryerjes së punës;

QASJA NGA EKSPERTËT

Në bashkëpunim me partnerët tanë të jashtëm dhe vendor,secili prej tyre ekspertë në fushën e tijë. Ju ofrojmë shërbime dhe zgjidhje softverike për kompanitë tuaja që do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet shpejt në mënyrë profesionale.

PROPER PIZZA

Njëri prej punëtorëve më tha: “Denisi më ka frymëzuar që ti vazhdoj studimet të cilat më mbeten pergjysmë”. Besoj që për ju kjo nuk është herë e parë, që ndikoni drejtpërdrejtë në qartësimin e ideve të tyre, po për ne ishte përvojë e paharruar.

Unë besoj që trajnimi do të ndikoj në ngritjen e potencialit të tyre në plane individuale dhe kolektive e që kjo do të reflektoj në biznesin tonë

Valimpex

“Stafi ynë pati kënaqësinë të mësojë më shumë për shitjen përmes trajnimit profesional dhe të bazuar në eksperiencë të ofruar nga ju.

Ne jemi entuziastë që aftësitë e marra në këtë trajnim t’i implementojmë në jetët tona.”

DORUNTINA ISMAILI

“Thanks to his great skills and specific approach, the young participants of the training had the oppurtunity to learn the specific methodology and access towards the Market and Sales.

We consider that Mr. Gafuri is a reliable person, constructive, solution-oriented and devoted to his duty, as a trainer. He also exhibits a great deal of personal motivation and ethusiasm in his work”.

Unë besoj që trajnimi do të ndikoj në ngritjen e potencialit të tyre në plane individuale dhe kolektive e që kjo do të reflektoj në biznesin tonë

FURKAN TEKSTIL

Përshendetje Denis,
Stafi po përparon çdo orë, të dyja ndërrimet.
Faleminderit shumë.

Andi, Kompani Distribuimi

Përshendetje Denis, me trajnimin për supervisor te ti kam arritur të bëhem
në firmen ku punoj tash kontroller i supervisorve. E kam saktësi, vullnetin
me qenë supermani i firmës ashtu qysh mke trajnu ti, janë shumë të kënaqur me mua drejtorat,
Faleminderit. Respekte.

Partneret

Partneret

Partneret

Pjesmarrësit në Trajnime

sq