Denis Gafuri

YOUTUBE

 

Video te shkurtëra motivuese

Video rreth Konventave

Trajnimet nga kompani të ndryshme

Emisione të ndryshme

sq