Trajnimet, aktivitetet dhe motivimi vazhdojnë…

Shoqata e grave ndërmarrëse në Prizren është e përfaqësuar denjësisht nga gra ndërmarrëse shumë të suksesshme dhe eksperte në fushën e tyre.

Bravo për punën, vazhdojmë tutje!