PROGRAMI I TRAJNIMEVE

Niveli 1. ESENCIAL

 1. Suksesi në shitje – Jeta është shitje
 2. Komunikimi dje shitja përmes telefonit dhe email
 3. Ndikimi dhe bindja në shitje 
 4. Teknikat e shitjes

Niveli 2. SENIOR

 1. Mbyllja e shitjes dhe inkasimi;
 2. Aftësia për të krijuar kërkesën te blerësi;
 3. Si të krijojmë prezentim dhe përfaqësim të bindshëm?;
 4. Aktivizimi i blerësve të rinjë

Niveli 3. NEGOCIATOR

 1. Reprospektiva e procesit të blerjes
 2. Aftësia e negocimit
 3. Komunikimi joverbal i zgjeruar
 4. Mjeshtësia – Aftësia e ndikimit

Niveli 4. KONSULENT

 1. Aftësia e ndikimit
 2. Puna ekipore dhe sistemet e shpërblimeve
 3. Shitja konsutative
 4. Promovimi dhe organizimi i ngjarjeve

Niveli 5. MENAXHER I SHITJES PROFESIONALE

 1. Planifikimi i prioriteteve dhe delegimi
 2. Aftësia e të folurit në publik
 3. Shitja dhe marketing
 4. Strategjia e zhvillimit të brendeve të reja

Niveli 6. LIDER I SHITJES PROFESIONALE

 1. Intuita në biznes
 2. Menaxhimi i shitjes direkte dhe KPI-së
 3. Udhëheqja dhe vizioni
 4. Si të drejtojmë FOKUSIN në shërbimet tona për rezultate superiore

Niveli 7 . LIDERSHIP

 1. Udhëheqja me projekte
 2. Bazat e lidershipit
 3. Paraqitja në publik
 4. Udhëheqja sipas prioriteteve; planifikimi dhe delegimi
 5. Koncepte të reja të lidershipit

Module OPCIONALE

 1. Eksporti i mallit dhe promovimi ndërkombëtar
 2. Udhëheqja me resurse humane
 3. Moduli pr Hoteleri
 4. Team Building – Aktiviteti ne VIA FERRATA/Fuqizimi i skuadres për bashkëpunim për arritje maksimale.

KURSI NJË MUJORË PSS

MËSO POWER SALES SKILLS

Në këtë nivel do të mësoni se si të zotëroni aftësitë për të shitur idenë apo punën tuaj, të jeni të suksesshëm në profesionin tuaj dhe aftësoheni për sukses të jashtëzakonshëm në jetën tuaj. 

PËRSHKRIMI I TRAJNIMIT

Ekspertizën tonë më së miri e dëshmojmë kur ua përcjellim të tjerëve, si dhe atëherë kur pjesëmarrësit nga trajnimet tona korrin sukses të jashtëzakonshëm më tutje. Trajnimet dhe punëtoritë e dizajnuara nga ne, ju ndihmojnë të keni një kuptim teorik dhe praktik mbi:

 • Suksesin në shitje;
 • Komunikimin profesional në shitje përmes telefonit dhe email-it;
 • Ndikimin dhe bindjen në shitje; 
 • Teknikat e shitjes.

 Ligjërues i këtij trajnimi është DENIS GAFURI, i cili do të ndajë me ju përvojën personale 30 vjeçare në biznes dhe njohuritë e teknikat e nevojshme që të përfitoni sa më shumë, duke i aplikuar ato në punën tuaj. 

Temat e trajnimit

1.Suksesi në shitje

 • Çka është shitja;
 • Brand awareness;
 • Qasja ndaj shitjes dhe metodat e saj;
 • Gjendja mendore ndaj shitjes;
 • Inventari i produktit;
 • Tabela krahasuese e konkurencës;
 • TTD – Tregu total në dispozicion;
 • Tabela e procesit të shitjes me 7 hapa;
 • Trajtimi i klientrajtimi i klientëve që dëshirojnë të prishin marrëveshjen; 
 • Gjuha e trupit; 

2.KOMUNIKIMI PROFESIONAL NË SHITJE PËRMES TELEFONIT DHE EMAIL-IT:

 • Etika e komunikimit në biznes;
 • Avantazhet e telefonit;
 • Telefonata e ngrohtë vs Telefonata e ftohtë;
 • Standardet e përgjigjes në telefonata;
 • Raporti – Veshja – Karizma;
 • Refuzimi – Ngurrimi;
 • Rregullat e telefonatës – Vëmendja – Kodet;
 • Tonaliteti – Shprehjet – Pyetjet;
 • Komunikimi përmes email – Oraret – Audienca.

3.NDIKIMI DHE BINDJA NË SHITJE

 • Refuzimi;
 • Blerja me emocion;
 • Marketingu;
 • Testimi;
 • Efekti AIDA;
 • Besimi;
 • Autoriteti – Pëlqimi – Mungesa;
 • Teknikat e ndikimit;
 • DISC Model;
 • Menaxhimi i kohës;
 • Ligje dhe kontrata; 
 • Aktivitetet e performances

4.TEKNIKAT E SHITJES

 • 4 karaktere të shitësve në procesin e shitjes;
 • Roli i ankesave në procesin e shitjes;
 • Ndryshimi i qëndrimit të blerësve; 
 • Zgjidhja dhe definimi i çmimit;
 • Optimizmi.

 KUSHTET DHE PËRFITIMET 

Trajnimi është intensiv dhe zhvillohet në dy ditë të javës. Në këtë trajnim pjesëmarrësit duhet te kenë me veti: Vullnet dhe qëllime për vetëpërmirësim të vazhdueshëm!!!

Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të përfitojnë:

 • Definimin e objektivave të KPI-së;
 • Identifikojnë klientët / audiencën e tyre; 
 • Përmirësojnë qasjen ndaj klientëve;
 • Menaxhojnë marrëdhëniet me klientelën e tyre; 
 • Përmirësojnë procesin e shitjes për produktet / shërbimet e ofruara; 
 • Aftësinë e komunikimit formal dhe konciz elektronik;

Trajnimi kushton 250 euro duke përfshirë TVSH-n (Pagesa bëhet pas konfirmimit të regjistrimit dhe bëhet me transfer bankar). Në fund të këtij trajnimi çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë.

sq