Jordan Berginc PhD është një trajner dhe këshilltar ndërkombëtar i njohur në fushën e marketingut dhe menaxhimit të projektimit, kreativitetit, sipërmarrjes, inovacionit. Ai ka bashkëpunuar dhe menaxhuar shumë projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në zonën e NVM-ve dhe ekosistemit e bizseseve fillestare. Ndër të tjera, ai është angazhuar për shumë vite me fillimin e aktiviteteve në Kosovë dhe Turqi. Ai është profesor i asociuar në Fakultetin e Dizajnit në Slloveni, është (bashkë) themelues i kompanive të ndryshme, OJQ-ve dhe shoqatave të biznesit për sipërmarrësit e rinj dhe autor i shumë librave të studimit, letrave kërkimore dhe artikujve në zonën e përmendur. Slogani i tij është:

“Provoni, provoni dhe vazhdoni të përpiqeni ta krijoni dhe realizoni vizionin tuaj!”