TEAM BUILDING

 

Përfitimet e ndërtimit të ekipit përfshijnë rritjen e komunikimit, aftësitë e planifikimit, motivimin e punonjësve dhe bashkëpunimin e punonjësve. Aktivitetet argëtuese që i ndihmojnë njerëzit ta shohin njëri-tjetrin në një këndvështrim tjetër, i lejojnë ata të lidhen në një mjedis të ndryshëm.

Ndërtimi i ekipit ka shumë përfitime për bizneset. Ai përmirëson produktivitetin, rrit motivimin e punonjësve, inkurajon bashkëpunimin dhe ndërton besimin dhe respektin midis punonjësve. Ushtrimet e ndërtimit të ekipit duhet të mbahen jashtë zyrës dhe t’u japin punonjësve një arsye për të bashkëvepruar me njëri-tjetrin në një mjedis që nuk lidhet me punën dhe t’i inkurajojë ata të punojnë së bashku për të zgjidhur një problem.

AKTIVITETI TEAM BUILDING NË RUGOVË(AFËR QYTETIT TË PEJËS)

1.VIA FERRATA

VIA FERRATA (VIZITË) – “SHPELLA E PRINCESHËS”

ZIP LINE

ARCHERY

SHPELLA E RADAVCIT

UJËVARA E DRINIT

sq