• Mënyrat e pagesës:

  • Paguaj me Paypal
  • Paguaj me transfer bankar
  • Paguaj me para në dorë (Përveç pagesave online, mund të paguani edhe gjatë pranimit të produktit me para në dorë)
  Transporti gratis brenda territorit të Kosovës.
 • Ofertë!

  Trajnimi permbane:

  • Cka eshte shitja
  • Brand awareness – sit e jemi Super Man dhe Super Goca e te kompanis
  • Magjia për të fituar më shumë;
  • Aftësia dhe gatishmëria për të mësuar;
  • Qasja ndaj shitjes dhe metodat e saj;
  • Gjendja mendore ndaj shitjes(majdseti-mendesia e shitesit te mire);
  • Komunikimi;
  • Hulumtimi
  • Prezenca online
  • Objektiva - Qëllimi – Shënjestra;
  • Suksesi!;
  • Pse të punojmë më shumë?;
  • Inventari i produktit;
  • Elevator pitch;
  • Tabela krahasuese e konkurencës;
  • TTD - Tregu total në dispozicion;
  • Krijimi i procesit të shitjes;
  • Tabela e procesit të shitjes me 7 hapa;
  • Si t’a trajtojmë klientin i cili dëshiron të prishë marrëveshjen?
  • Inkasimi $ borgjeve
  • Fjalët e ndyta (pista) në shitje - sipas studimeve ne HARWARD;
  • Fjalët frikësuese - sipas studimeve ne HARWARD:
  • Gjuha e trupit (komunikimi joverbal); GRATIS
Go to Top