Që nga mosha 16 vjeçare, Shkelzen Jusaj, filloi të dedikojë kohën e tij e të punojë për një jetë më të mirë për vete dhe rrethin e tij, duke u bashkuar në vazhdimin e traditës familjare! Diçka që nuk parashikoi është se do të kishte sukses kaq të madh. Krijoi 31 vite përvojë të pazëvendësueshme e cila e bëri atë të aftë të kapërcejë të gjitha vështirësitë të cilat mund të ketë hasur drejt suksesit. Mënyra se si ai kaperceu këto vështirësi është ajo që e bën punën e tij të dallueshme nga të tjerët. Është një njeri human që bën çdo gjë që mundet të arrijë qëllimin e një komuniteti të shëndoshë. Një optimist i palëkundur i cili beson në një të ardhme të ndritshme dhe në mundesitë tona që të ndërtojmë atë së bashku.