MISIONI, VIZIONI & KULTURA FIRMES 

Misioni

Transformimi i mendësisë së stafit të kompanive bashkëpunuese, për angazhim maksimal në punën ku përfitojnë:

 1. Punonjësit e kompanisë;
 2. Kompania;
 3. Klienti me produkt dhe shërbim të shkëlqyeshëm.

Vizioni

Të jemi kompania kryesore për trajnimin per shitje dhe lidership, SI dhe të jemi një lojtar serioz në skenën ndërkombëtare për trajnime.

Kultura Jonë

 • FUQIZOJMË NJERËZIT SOT, PËR TË NDËRTUAR NJË TË ARDHME MË TË MIRË PËR GJENERATËN TJETËR.
 • VEPROJMË ME NDERSHMËRI DHE INTEGRITET PA KOMPROMIS NË GJITHÇKA QË BËJMË.
 • KËNAQIM KLIENTËT TANË ME TRAJNIME INOVATIVE, CILËSORE, ME VLERË DHE SHËRBIM SUPERIOR.
 • FITOJMË ADMIRIMIN E TË GJITHË ATYRE QË LIDHEN ME “DENIS GAFURI SALES TRAINING” NË TË GJITHË BOTËN.
 • PËRGJEGJSHMËRIA: SECILI PREJ NESH ËSHTË PËRGJEGJËS PËR FJALËT, VEPRIMET DHE REZULTATET TONA.
 • RESPEKT: NE I VLERËSOJMË TË GJITHË DHE I TRAJTOJMË NJERËZIT ME DINJITET DHE PROFESIONALIZËM.
 • INTEGRITETI: NE NDËRTOJMË BESIM, PËRMES VEPRIMEVE TË PËRGJEGJSHME DHE MARRËDHËNIEVE TË NDERSHME.
 • PUNA EKIPORE: NE ARRIJMË MË SHUMË KUR BASHKËPUNOJMË DHE TË GJITHË PUNOJMË SË BASHKU.

Konsulencë

Marketing

Financa

Trajnime për lidership

Trajnime për shitje dhe komunikim

sq