Dedikuar për

Keto trajnime jan të dedikuara posaçërisht për: stafin e menaxhmentit të shitjes, shitësit, agjentët, si dhe për të gjithë personat të cilët janë të interesuar dhe të gatshëm të hyjnë në sektorin e shitjeve. Ka gjshtau edhe module të kustomizuara për gastromi. Është shumë i rëndësishme për të gjitha kompanitë që merren me shitjen, prodhimin dhe distribuim.

Trajnimi mbahet nga eksperti i shitjes Denis Gafuri me një eksperiencë prej mbi 27 vjecare në shitje, dhe bërjen e biznesit me kompani të suksesshme vendore dhe ndërkombëtare. Gjatë trajnimit organizohen shumëllojshmëri e “workshop-eve”.

Pas pjesëmarrjes në këtë trajnim, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë shitje profesionale me një qasje të re, të kuptojnë kërkesat e klientëve të tyre dhe me qasje të re në komunikim drejt klientëve. Ju si pronar ose drejtor biznesi do të keni arsyetim për të kërkuar angazhim të mëtejshëm nga stafi juaj i shitjeve dhe rezultatet do të jenë të dukshme.

Trajnimet tona të shitjes synojnë që të ju pajisim me procese të provuara, dhe të testuara për arritjene rezultateve të shkëlqyera të shitjeve.

modulet e trajnimit

Moduli 1. SUSKS€SI NË SHITJE -Suskesi në jetë;    

Moduli 2. Shitja Konsultative;    

Moduli 3. Kujdesi Ndaj Klientit;                            

Moduli 4. Ndikimi dhe Bindja në Shitje;

Moduli 5. Mbyllja e Shitjes dhe Inkasimi;

Moduli 6. Team Building;

Moduli 7. Trajnimi per Eksport;

Moduli 8. Menaxhimi i Shitjes Direkte dhe Menaxhimi i KPI;

Moduli 9. Si te Krijojm Prezantimin e duhur te Produkteve;

Moduli 10. Reprospektiva e Procesit te Shitjes;            

Moduli 11. Aktivizimi i Klienteve te Ri;

 

Moduli 12. Komunimikimi ne Telefon;       

Moduli 13. Lidershipi dhe Udheheqja me Prioritetit; 

Moduli 14. Promovimi dhe Organszimi i Eventeve;

Moduli 15. Teknikat e Shitjes;

Moduli 16. Ndikimi;

Moduli 17. Marketingu dhe Shitja;

Moduli 18. Intuita në biznes;

Moduli 19. Aftësia për Negociim;

Moduli 20. Moduli për Hoteljeri;

Moduli 21. Shitja online:

Moduli 22. Paraqitja në Publik.

TRAJNIME PËR LIDERSHIP:

Moduli 1. Koncepte te Reja te Lidershipit;

Moduli 2. Udhëheqja me Projekte;

Moduli 3. Planifikimi i Prioriteteve dhe Delegimi;

Moduli 4. Si të Drejtojmë Koncentrimin;

Moduli 5. Menaxhimi Strategjik;

Moduli 6. Strategjia e shitjes.

sq