Ne komunikojmë në mënyrë efektive karshi secilit, duke dhënë këshilla praktike sigurojnë që stafi juaj të realizojë objektivat personale e profesionale.
Qëllimi i trajnimeve tona është qe stafi të kan një mendje dhe sjellje sa më pozitive, për të fituar aftësi të reja në shitje, për të përmirësuar njohuritë përmes Inspirimit për angazhim maksimal në punë.

"Sot do të jemë më i mirë se dje"

Denis Gafuri

Denisi, si figurë ndikuese në shoqërinë tonë, i nxit ndjekësit dhe klientët e tij që ta arrijjnë suksesin në detyrën, përgjegjësinë dhe obligimet e tyre ndaj punës në mënyrë që të arrijnë lirinë e vërtetë dhe harmoninë me veten, familjet dhe shoqërinë e tyre. Pikëpamjet e tij të drejtpërdrejta për udhëheqjen, ekonominë, menaxhimin, konsulencën dhe rekrutimin, e kanë bërë atë një burim të vlefshëm për mediat që kërkojnë komente dhe njohuri mbi tema reale që kanë rëndësi. Është i pranishëm në shumë media në Kosovë: Klan Kosova, RTV 21, TV Dukagjini, KTV, RTK dhe TV SYRI.

Suksesi eshte qellimi yt

Konventa internacionale bashkon një herë në vit ekspertët më të mirë, vendor e ndërkombëtar, të cilët janë Maestro të fushëveprimtarisë dhe profesionit që ata kanë. Në ëtë mega event, këta ekspertë sjellin tema relevante për fushën e ndërmarrësisë dhe jo vetëm.

Konventa u ofron gjithmonë pjesëmarrësve të trajnimit:

  1. Aftësim profesional;
  2. Rrjetëzim;
  3. Inspirim për të vazhduar tutje dhe transmeton fuqinë e transformimit të biznesit dhe zhvillimit personal e profesional të tyre.

all Web

Librat e fundit!

Early Bird

Denis Gafuri Sales Training
© 2023 | All Rights Reserved.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik