Misioni , vizioni dhe kultura e kompanisë

01 Misioni

Transformimi i mendësisë së stafit të kompanive bashkëpunuese, për angazhim maksimal në punën ku përfitojnë:

 1. Punonjësit e kompanisë;
 2. Kompania;
 3. Klienti me produkt dhe shërbim të shkëlqyeshëm.

02 Vizioni

Të jemi kompania kryesore për trajnimin per shitje dhe lidership, SI dhe të jemi një lojtar serioz në skenën ndërkombëtare për trajnime.

03 Kultura

 1. Fuqizojmë njerëzit sot, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për gjeneratën tjetër.
 2. Veprojmë me ndershmëri dhe integritet pa kompromis në gjithçka që bëjmë.
 3. Kënaqim klientët tanë me trajnime inovative, cilësore, me vlerë dhe shërbim superior.
 4. Fitojmë admirimin e të gjithë atyre që lidhen me “denis gafuri sales training” në të gjithë botën.
 5. Përgjegjshmëria: secili prej nesh është përgjegjës për fjalët, veprimet dhe rezultatet tona.
 6. Respekt: ne i vlerësojmë të gjithë dhe i trajtojmë njerëzit me dinjitet dhe profesionalizëm.
 7. Integriteti: ne ndërtojmë besim, përmes veprimeve të përgjegjshme dhe marrëdhënieve të ndershme.
 8. Puna ekipore: ne arrijmë më shumë kur bashkëpunojmë dhe të gjithë punojmë së bashku.

SHËRBIMET TONA

Trajnime për shitje dhe komunikim

Trajnime për Lidership dhe Konsulencë

Konsulencë

Marketing

Trajnime për Gastronomi

Financa

Team Building

Myster Shopping

Punësim / Rekrutim

Ndërmjetesim

Denis Gafuri Sales Training
© 2023 | All Rights Reserved.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik