POWER SALES SKILLS 

Kursi Një Mujorë me

4 Module,               

8 Ditë Trajnimi.

MËSO POWER SALES SKILLS

Është hapur zyrtarisht aplikimi për regjistrime në Akademinë e Ekselencës në Biznes.

Startoni me nivelin e I-rë: Mëso PSS!!! 

Në këtë nivel do të mësoni se si të zotëroni aftësitë për të shitur idenë apo punën tuaj, të jeni të suksesshëm në

profesionin tuaj dhe  aftësoheni për sukses të jashtëzakonshëm në jetën tuaj. 

 

PËRSHKRIMI I TRAJNIMIT

Ekspertizën tonë më së miri e dëshmojmë kur ua përcjellim të tjerëve, si dhe atëherë kur pjesëmarrësit nga

trajnimet tona korrin sukses të jashtëzakonshëm më tutje. Trajnimet dhe punëtoritë e dizajnuara nga ne,

ju ndihmojnë të keni një kuptim teorik dhe  praktik me 4 module, me 8 here në javë:

 • 1. Suksesin në shitje;
 • 2. Komunikimin profesional në shitje përmes telefonit dhe email-it;
 • 3. Ndikimin dhe bindjen në shitje; 
 • 4.Teknikat e shitjes.

 

Trajner është DENIS GAFURI, i cili do të ndajë me ju përvojën personale 30 vjeçare në biznes dhe njohuritë e teknikat e nevojshme që të përfitoni sa më shumë, duke i aplikuar ato në punën tuaj. 

  TEMAT E TRAJNIMIT

  Moduli 1 * SUKSESI NË SHITJE:

  1. Çka është shitja;
  2. Brand awareness;
  3. Qasja ndaj shitjes dhe metodat e saj;
  4. Gjendja mendore ndaj shitjes;
  5. Inventari i produktit;
  6. Tabela krahasuese e konkurencës;
  7. TTD – Tregu total në dispozicion;
  8. Tabela e procesit të shitjes me 7 hapa;
  9. Trajtimi i klientrajtimi i klientëve që dëshirojnë të prishin marrëveshjen, etj.
  10. 4 pjesët e sekretit                                                                                 Vlera pa zbritje e trajnimit: 120 €!  

  • Moduli BONUS  * GJUHA E TRUPIT  / KOMUNIKIMI JOVERBAL ESENCIAL NË BIZNES / BODDY LANGUAGE;                                                                                                                                                                 Vlera pa zbritje e trajnimit: 85 €!

  Moduli 2 * KOMUNIKIMI PROFESIONAL NË SHITJE PËRMES TELEFONIT DHE EMAIL-IT:

  • Rëndësia e komunikimit me telefon
  • Kufizimet me telefon
  • Raporti përballë refuzimit
  • Qëllimi i komunikimit
  • Pyetjet e hapura
  • Tërheqja e vëmendjes
  • Thirrjet e ngrohta dhe të ftohta
  • Dorëshkrimi i shitjes – Skripta
  • Këshilla për kapërcimin e ngurrimit të shitjes
  • Standardet dhe veshja.

            Vlera pa zbritje e trajnimit: 120 €!

  Moduli 3 * NDIKIMI DHE BINDJA NË SHITJE:

   • Refuzimi;
   • Blerja me emocion
   • Marketingu;
   • Besimi;
   • Autoriteti – Pëlqimi – Mungesa;
   • Teknikat e ndikimit;
   • AIDA effect;
   • Menaxhimi i kohës;
   • Ligje dhe kontrata;
   • Negociimi.

  Vlera pa zbritje e trajnimit: 120 €!

  Moduli 4 * TEKNIKAT E SHITJES:

  • Teknikat e shitjes
  • 4 Karakteret e shitësve nëprocesin e shitjes;
  • Roli i ankesave në procesin e shitjes;
  • Ndryshimi i qëndrimit të blerësve;
  • Zgjidhja dhe definimi i çmimit;
  • Optimizmi;
  • Fjalët afirmative
  • DISC Model;
  • Vetëdijësimi i blerësit rreth problemit
  • Aktivitetet e performances.

  KUSHTET DHE PËRFITIMET 

  Trajnimi është intensiv një mujorë  dhe zhvillohet në dy ditë të javës nga ora 17:00 deri ne ora 21:00. Në këtë

  trajnim pjesëmarrësit duhet te kenë me veti: Vullnet dhe qëllime për vetëpërmirësim të vazhdueshëm!!!

  Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të përfitojnë:

  • Definimin e objektivave të KPI-së;
  • Identifikojnë klientët / audiencën e tyre; 
  • Përmirësojnë qasjen ndaj klientëve;
  • Menaxhojnë marrëdhëniet me klientelën e tyre; 
  • Përmirësojnë procesin e shitjes për produktet / shërbimet e ofruara; 
  • Aftësinë e komunikimit formal dhe konciz elektronik; 

  Trajnimi vlenë 565, tani ju mund te perfitoni nga pako me 4 mudule trajnimi për vetëm 250 euro duke

  përfshirë TVSH-n. (Pagesa bëhet pas konfirmimit të regjistrimit dhe bëhet me transfer bankar).

  Në fund të këtij trajnimi çdo pjesëmarrës do të  pajiset me certifikatë të pjesëmarjes.

  sq