Trajnimi permbane:

 • Cka eshte shitja
 • Brand awareness – sit e jemi Super Man dhe Super Goca e te kompanis
 • Magjia për të fituar më shumë;
 • Aftësia dhe gatishmëria për të mësuar;
 • Qasja ndaj shitjes dhe metodat e saj;
 • Gjendja mendore ndaj shitjes(majdseti-mendesia e shitesit te mire);
 • Komunikimi;
 • Hulumtimi
 • Prezenca online
 • Objektiva – Qëllimi – Shënjestra;
 • Suksesi!;
 • Pse të punojmë më shumë?;
 • Inventari i produktit;
 • Elevator pitch;
 • Tabela krahasuese e konkurencës;
 • TTD – Tregu total në dispozicion;
 • Krijimi i procesit të shitjes;
 • Tabela e procesit të shitjes me 7 hapa;
 • Si t’a trajtojmë klientin i cili dëshiron të prishë marrëveshjen?
 • Inkasimi $ borgjeve
 • Fjalët e ndyta (pista) në shitje – sipas studimeve ne HARWARD;
 • Fjalët frikësuese – sipas studimeve ne HARWARD:
 • Gjuha e trupit (komunikimi joverbal); GRATIS