Ne emisionin “Suksesi eshte qellimi yt”, me te ftuar: z. Afrim Durmishi, keni mundesine te degjoni storien dhe rrugetimin e tij te suksesit:

– Prejardhja e tij dhe veshtiresite pergjate jetes;
– Aftesite e tij ne procesin e te berit biznes;
– Vendimi me i veshtire nne fillimet e tij;
– Betimi qe beri ndaj vetvetes;
– Elementet me te rendesishme ne te berit biznes;
– Sinçeriteti: vlera më e lartë njerëzore;
– Projektet dhe fazat e tyre;
– Faktorët që e bënë të suksesshëm;
– Gabimet që e shoqëruan përgjatë karrierës.