MYSTERY SHOPPING

Mistery Shopping është një teknikë e përdorur në botën e marketingut për të marrë informacion objektiv në lidhje me kompaninë tuaj (ose konkurrentët tuaj) nga këndvështrimi i klientit. Nëpërmjet kësaj teknike, ju mund të zbuloni pikat e forta dhe fushat e përmirësimit për biznesin tuaj. 

Benefitet për kompaninë tuaj nga Mistery Shopping:

  • Hulumtimi i tregut. Pra, merrni informacione për kompaninë tuaj në lidhje me konkurrentët tuaj. Është gjithashtu shumë i dobishëm për të kuptuar se cilat marka ofrohen kur dikush kërkon një produkt ose shërbim (për shembull, cila markë uji në shishe shërbehet në një restorant).
  • Analizimi dhe vlerësimi i shërbimit ndaj klientit të kompanisë. Raporti i blerësit misterioz duhet të mbulojë të gjitha aspektet e shërbimit të ofruar, që nga kontakti i parë me markën e deri tek largimi i klientit nga dyqani (në rastin e bizneseve fizike). Të dhënat rreth përshëndetjes fillestare, mënyra se si veprojnë punonjësit, sa kohë duhet të presë klienti dhe cilësia e produktit është mbledhur.
  • Zbulimi i zonave për përmirësim. Duke supozuar se blerësi misterioz po vlerëson një biznes fizik, ai ose ajo mund të japë njohuri se si janë organizuar produktet në dyqan, sa i pastër është, si është përvoja e klientit dhe më shumë.
  • Vlerësimi i trajnimit të punonjësve. Nëpërmjet vizitave misterioze të blerësve, ju gjithashtu mund të bëni pyetje për të vlerësuar njohuritë e punonjësve për produkte dhe shërbime të ndryshme.
sq