Sheki Useini, është bartës i brezit të ri në Karate – si sport luftarak. Pjesëmarrës në mbi 40 ndeshje kombëtare e ndërkombëtare në Karate dhe Kikboks.

Si emigrant në Zvicër filloi karrierën e tij, për:

  • Arte marciale;
  • Meditim;
  • Himpnozë;
  • Psikologji;
  • Filozofi;

Themelues dhe udhëheqës i shkollës së Karatesë në Zvicërr.

Autor i „Kush je ti..?“ dhe „Kontrata me Shpirtin“, ndërsa, së shpejti do të sjellë librin e tij më të ri «KTHESA E MADHE – Arti i të jetuarit në maksimum».

I suksesshëm në:

  • Gastronomi/Turizëm;
  • Tregtinë e letrave me vlerë (aksioneve) në bursë;
  • Tregtinë me metale të çmuara (Ari dhe Argjend).

„Pika e vlimit“ siç e quan Sheki, e impresionimit të tij pas Spiritualitetit, ndodhi pas qëndrimit të tij 33 ditorë në Ashramin Osho, të Indisë.

U certifikua si mësues i meditimit dhe hipnozës terapike, duke u specializuar për OSHO Meditimin Dinamik, si meditim terapik.

Qëllimi dhe fokusi i tij është që me përkushtim të madh të hulumtojë për shkencën e spiritualitetit, të kuptojë ligjet univerzale, të studiojë raportin e Vetëdijes dhe Nëndijes, si dhe të ofrojë mësime për të tjerët se si meditohet dhe si praktikohet hipnoza terapike.

Dëshiron të kontribojë në shoqëri, duke kultivuar vlera, si: respekti, dashuria, sinçeriteti, besnikëria dhe dinjiteti njerëzor.

“Paqja e brendshme, liria dhe lumturia janë për mua vlera, për të cilat nuk do të bëja asnjëherë kompromise.”, shkruan Sheki.

„Të folurit në publik më jep një ndjesi të jashtëzakonshme! I LOVE IT!“