KONSULENCË

Krijojmë strategjinë e biznesit, tek i cili bëhet paraprakisht analiza e mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm, SWOT analiza, analiza e boshllëqeve, plani strategjik, misioni, vizioni, vlerat, definohet fusha e fokusit.  KPI masat, afati i dorëzimit kohor si dhe struktura organizative.

sq