Kërko Ofertë Speciale për nderë të 10 vjetorit Pavarësisë.

Shfrytëzoni rastin te merrni pjesë Seminar ekskluzive me temën ,,Mjeshtëria e Shitjes Profesionale Drejtë Suksesit,, nga eksperti i shitjes Denis Gafuri me një eksperiencë prej mbi njëzet e pesë vjet në shitje dhe bërjen e biznesit me kompani të suksesshme.

Gjate këtij eventi edukativ intensiv sfidues dhe zbavitës do te keni mundësi veçante mësimit te teknikave te reja te komunikimit për te arritur deri te shitja e suksesshme. Vetëm Trajnimi nuk është fokusi ynë por Ndryshimi i Sjelljes  dhe i Shprehive.

Temat që do të shtjellohen gjate trajnimit janë:

 • Si ti risim shitjet dhe te dominojmë.
 • Qasja gjatë shitjes.
 • Vendosja objektivave personale dhe profesionale.
  • Njohja e bendit ku punojnë nga punëtorët (Brand awareness ).
 • Procesi i shitjes.
  • Promocioni ne rrjetet sociale.
 • Takimi dhe negocimi me klientë.
 • Menaxhimi efektiv i kohës .
 • Dukja – veshja.
 • Kreativiteti.
 • Elevator pitch-prezantimi ne 60 sec.
 • Gjuha e trupit.
 • Si ti trajtojmë refuzimet e klientit.
 • Folow up – qoje deri në fund.
 • Referenca.
 • Mbyllja e shitjes dhe shumë të tjera.

Ky event do të mbahet më 23 Shkurt në ,,Buquku Holiday Resort,, pran Ajropotit i Prishtines Adem Jashari, nga ora 10 deri në 18.

Ky trajnim është dedikuar posaçërisht për: stafin menaxhues të shitjes, shitësit, agjentët, si dhe për të gjithë personat të cilët janë të interesuar dhe të gatshëm të hyjnë në sektorin e shitjeve.

Është shumë i dobishëm për të gjitha kompanitë që merren me shitjen e shërbimeve, produkteve, prodhim dhe distribuim.

Gjatë trajnimit do të organizohet shumëllojshmëri te aktiviteteve .Pas pjesëmarrjes në këtë trajnim, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë shitjet profesionale me një qasje të re, të kuptojnë kërkesat e klientëve të tyre dhe me qasje të re në komunikim drejt klientëve.

Pritet që pjesëmarrësit të marrin shënime e të jenë pro-aktivë dhe secili pjesëmarrës do të pajiset me katalog te trajnimit që do te ju udhëheq më tej drejt rezultateve më të mira në shitje pas trajnimit.

Për me tepër anëtar te kompanisë apo institucioneve na kontaktoni për oferta adekuate.

(Në çmim janë përfshirë materiali i trajnimit ,katalogu, kafe, dreka dhe në fund certifikata)
Sasia e vendeve është e kufizuar .

Për Rezervime:

sales@denisgafuri.com

tel 045 510 009