“Para se të jeni udhëheqës, suksesi ka të bëjë me rritjen e vetes suaj. Kur bëheni udhëheqës, suksesi ka të bëjë me rritjen e të tjerëve.” – Jack Welch

Ne si fokus kryesor kemi zhvillimin individual dhe të kompanive sa i përket rritjes së shitjeve, duke ofruar trajnime në formë të seminareve të hapura dhe trajnime të përshtatura për klientë/kompani që janë të interesuar/a të rrisin shitjen, duke aftësuar stafin e tyre të shitjes me modulet që përmbajnë tema dhe strategji efikase të bazuara në eksperiencë profesionale. Investimi në stafin tuaj të shitjes me trajnimet e ofruara, bën që ata të jenë më të informuar, më bashkëpunues dhe me ç’rast rriten shitjet dhe ju keni ndërtuar një staf të aftë dhe të dhënë pas suksesit.

Është tejet e rëndësishme si ne kohrat e mira ashtu edhe en kohrat e veshtira te krirze që të aftësohen personat që janë në udhëheqje të një projekti a divizioni të caktuar, sepse ata duhet të jenë mbi të gjitha lider të jashtëzakonshëm, pasi që puna e tyre dhe rezultati i tyre është një hallkë e gjatë zingjirore, suksesi i të cilëve shihet në fund të ditës.

Duke marrë parsysh qe resursi kyesori i secilës kompani është njeriu, është shumë e rëndësishme që kompania e juaj të bëjë investimet e duhura në mirëmbajtje të këtij burimi të çmuar. Një ekip i trajnuar i shitjes mund të gjenerojë mundësi të reja, që i sjellin të ardhura të larta kompanisë. Duke pasur qasjen e duhur me komunikim efektiv, me personelin e kompanisë mund të bëni ngritje në zhvillimin e biznesit tuaj.

Disa nga temat të cilat do të trajtohen:

 • Nxitja e pasionit tek stafi për arritjen e suksesit;
 • Motivimi apo ispirimi;
 • Ndikimi pozitv;
 • Elementet kyçe për tërheqje;
 • Si të rritim produktivitetin e punonjësve tonë?;
 • Karakteri i liderit;
 • Si të ndikojmë tek njerëzit?;
 • Reputacioni;
 • Integriteti;
 • Përgjegjësia;
 • Vlerat;
 • Lidershipi dhe ndyshimet;
 • Kriza dhe mënyrat e afarizmit;
 • Vendimmarrja etj.

DENIS GAFURI SALES TRAINING organizon këtë webinar / trajnim online me datën 25 dhe 26 Qershor nga ora 18:00 deri në ora 20:00.

Secilit pjesëmarrës pas trajnimit i dërgohen materialet e trajnimit në PDF dhe certifikata për pjesëmarrje me postë.
Vlera e trajnimit për një pjesëmarrës është 120 euro,

ndërsa, si përkrahje e afarizmit tuaj para sfidave të mëdha, e mundësojmë zbritjen 60% ku vlera e këtij trajnimi del 49 €.

 

Andaj na kontaktoni për të bërë regjistrimin tuaj në këtë seminar.

📧 Na dërgoni email në: sales@denisgafuri.com

📱 Mob: +383 49 893 693

👉 Vizitoni Webfaqen: www.denisgafuri.com.

Facebook: Denis Gafuri Sales Training