Aktiviteti përkrahës vazhdon edhe më tutje në Prizrenin e bukur

Aty ku stafi është i motivuar për punë, aty pa dyshim që suksesi do të vijë patjetër!
Stafi i Er Abi-të bravo për punën, vazhdoni akoma më fuqishëm!