Bëhu pjesë e trajnimit

Menaxhimi i performancës, trajnimi dhe zhvillimi janë një pjesë e madhe e BNJ. Zhvillimi i punonjësve kontribuon drejt angazhimit më të mirë të tyre, rritjes së produktivitetit dhe një kulture më pozitive.Trajnimi gjithëpërfshirës dhe zhvillimi personal ndihmojnë në forcimin e çdo lidhjeje të dobët në kompani (përfshirë menaxherët). Investimi në punonjësit tuaj forcon kompaninë tuaj dhe i jep biznesit tuaj një avantazh konkurrues. 

Kultura pozitive e biznesit nxit angazhimin e punonjësve, kënaqësinë në punë dhe mbajtjen e stafit, si dhe përcakton suksesin e biznesit. BNJ luan një rol kyç në zhvillimin, përforcimin dhe ndryshimin e kulturës së një kompanie. Paga, menaxhimi i performancës, trajnimi, zhvillimi, rekrutimi, inkuadrimi dhe përforcimi i vlerave të biznesit janë të gjitha elemente thelbësore të kulturës së biznesit të mbuluar nga BNJ.


Bëhu pjesë e trajnimit dy ditor, me datë 9 dhe 10 Gusht 2022. Klikoni në linkun më poshtë për tu bërë pjesë e trajnimit. 

  • Çka është HR?
  • Funksioni i HR-së
  • Proceset
  • HR strategjik
  • Analiza e punëve
  • Përzgjidhja dhe Rekrutimi
  • Trajnimi dhe zhvillimi
  • Shpërblimi i të punësuarve
  • Strategjia e mbajtjes së punësuarve

Regjistrohu ne linkun ne vijim per tu bere pjese e trajnimit: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAuDK352o42H2qf19znRzAfdWSX9jxwHIoe2WXftHr4Di23A/viewform?usp=pp_url

Kur: 9 dhe 10 Gusht 2022

Ku: Prishtine

Investimi ne trajnim: 67.50 €

Kontakto ne: [email protected] apo 049 893 693 / 049 893 888

sq