A keni menduar ndonjëherë se çfarë bëni për të tërhequr vëmendjen e bizneseve pasi ato po përballen me
ndryshime? Mund të jenë ndryshime në ekonomi, burime të kufizuara, rritje eçmimeve, vështirësi në zinxhirin e
furnizimit, apo ndoshta mos gjenerimi i mjaftueshëm i të ardhurave?

Nëse keni, ju e dini se është sfiduese të ngritni zërin tuaj në 10 sekonda, 20 sekonda apo edhe 1 minutë duke
përdorur një grup fjalësh. Në një kohë kaq të shkurtër, a duhet të flisni për veten, kompaninë tuaj, produktet ose
shërbimet tuaja me shpresën për të tërhequr klientë? Ju mund të pyesni veten pse kjo temë është e rëndësishme
dhe çfarë duhet të bëjë në kuadrin e Konventës së 5-të Ndërkombëtare, SUKSESI ËSHTË QËLLIMI TUAJ -PËRBALLIMI I NDRYSHIMIT.

Në Konventën e 21 dhe 22 Tetorit, nga Alla Bardov do të mësoni:
-Si të bëni prezantimet tuaja të jenë me ndikim dhe të fuqishme?;
– Si të rregulloni shërbimin për të pasqyruar mjedisin gjithnjë në ndryshim të klientëve tuaj të mundshëm?;
-Si të shfrytëzoni shanset më të mira për të fituar klientë të rinj?.

Sfrytëzoni mundësinë dhe blej biletën me zbritje nga 147 € në 87 €!!!
https://tickets.paysera.com/en/event/konventa-suksesi-eshte-qellimi-yt

sq