Grupi i katërt për kursin POWER SALES SKILLS fillon me 2 gusht, me ligjërues Denis Gafurin, ekspert dhe
trajner i shitjes me përvojë profesionale 30 vjeçare në biznes, i cili mundëson që përmes trajnimit
suksesi juaj në shitje të jetë i garantuar. Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të përfitojnë:
– Definimin e objektivave të KPI-së;
– Identifikimin e klientëve / audiencës;
– Përdorimin e mjeteve të duhura të shitjes për efikasitet maksimal;
– Përmirësimin e qasjes ndaj klientëve;
– Menaxhimin e marrëdhënieve me klientelën e tyre;
– Përmirësimin e procesit të shitjes për produktet / shërbimet e ofruara;
– Zbatimin e strategjive të duhura për të fituar;
– Aftësinë e komunikimit formal dhe konciz elektronik;
– Menaxhimin e kohës me mençuri.

Trajnohu për tu bërë i jashtëzakonshëm në punën që bën dhe përfito zbritje nga oferta verore, prej
çmimit 250.00 euro në vetëm 197.00 euro duke shfrytëzuar kuponin Telegrafi1. Përmes tij, ju do të keni
mundësi të mësoni gjërat kryesore në aspektin teorik dhe praktik rreth shitjes. Nga të pranuarit
informata, ju do të jeni zotërues i tyre dhe do të rritni cilësinë tuaj në aspektin professional, nga
modulet:
– Suksesi në shitje;
– Komunikimi profesional në shitje përmes telefonit dhe email-it;
– Ndikimi dhe bindja në shitje;
– Teknikat e shitjes.

Vendet për aplikim janë të limituara, për të gjithë të interesuarit ky aplikim mbyllet me datë
01.08.2022.

sq