Ndihmojmë në rritjen e aftësive dhe motivimit të shitësve deri në arritjen e performancës maksimale. | +383 45 500 304 | +383 49 66 89 00

I successfully complete a seminar with the wonderful staff of the Balkan Special Restaurant in the beautiful city of Mitrovica.

By | 2018-01-05T09:48:53+00:00 January 5th, 2018|Blog-En|0 Comments

Leave A Comment