Loading...
Denis Gafuri Sales Training (EN) 2018-07-16T13:22:15+00:00

We all sell! A small child, to win an ice cream from a parent, sells himself as a good and kind child; Adults – to be liked by society – sell themselves as generous, smart, loyal; When dating with a girlfriend – to win her heart – the man sells himself as a gentleman. Even the doctor, architect, economist, engineer, politician, journalist, artist, sportsman, craftsman, student … sell themselves to a co-worker or client, and based on their sales skills they build their own personalities.

DENIS GAFURI

Partners

Trajnim – PËR RRITJE TË SHITJEVE & KOMUNIKIM

Secili ndërmarrës dëshiron ta avancoj afarizmin e tij, dhe ne besojmë që mënyra e duhur do të jetë të investoni në shtyllën më me VLERË për secilën kompani atë të SHITJES [...]

Mjeshtëria e shitjes (16): Pikat kryesore gjatë komunikimit me klientin

Ka shumë detaje të rëndësishme për sukses në shitje, gjatë komunikimit me klientin. Te çdo kontakt, me çdo klient, ka potenciale për shitje, madje edhe në rastet kur ju veç mundoheni [...]

Aktiviteti Via Ferrata – Team Building

Ndërtoni ekip prej individëve në kompani Denis Gafuri Sales Training do ju ndihmojë që nëpërmes aktiviteteve në natyrë të ndërtoni ekip nga individët e punësuar te ju duke organizuar ngjarje në [...]

Mjeshtëria e shitjes (15): Trajtimi i pengesës “çmimi i lartë”

Të gjithë ne – pa marrë parasysh profesionin që kemi (arkitekt, mjek, avokat, dizajner, gazetar, kamerier, berber, profesor etj.) – jemi në shitje; shesim së pari veten tonë e pastaj produktin [...]

Never Stop Learning Because Life Never Stops Teaching

JUST DO IT
Nike
Praise the slightest improvement and praise every improvement. Be “hearty in your approbation and lavish in your praise.”
Dale Carnegie, DG Sales Training

Partners

Participants in trainings

Leave A Comment