Denis Gafuri mbanë ligjëratë para studentëve të Kolegjit Riinvest

Me ftesë nga Kolegji Riinvest dhe profesori Roland Spahiu, trajneri profesional Denis Gafuri të enjten ka mbajtur një ligjëratë para studentëve të këtij kolegji.

Ai përvojën e tij, e ka ndarë me studentët e Kolegjit Rinvest të cilët ndjekin ligjëratat në lëndën Shkathtësi Akademike dhe Biznesore të Kolegjit Riinvest.

Gafuri është ekspert dhe trajner i suksesshëm për shitje temat të cilat i ka diskutuar ai me studentë kanë qenë: Mjeshtëria e komunikimit efektiv me bashkëpunëtorin, investimi në vetëpërmirësim dhe rëndësia e saj.

Po ashtu Denis Gafuri ka folur për menaxhimin e kohës, ngritja e vetëbesimit, vendosja e objektivave jetësore dhe profesionale dhe mjeshtëria e shitjes.

Për veç kësaj trajneri për rritjen dhe shitjen e suksesshme Denis Gafuri deri më tani ka mbajtur shumë trajnime dhe ligjërata për punëtorët e kompanive të ndryshme.

By | 2017-12-01T07:37:36+00:00 December 1st, 2017|Blog-Shqip|Comments Off on Denis Gafuri mbanë ligjëratë para studentëve të Kolegjit Riinvest