GABIMI MË I MADH I SHITËSVE

GABIMI MË I MADH I SHITËSVE

Gabimi më i madh i shitësve është kur nuk e dëgjojnë me kujdes klientin se çfarë ka për të thënë. Personat shitës zakonisht ndërhyjnë gjatë tregimit të problemit duke menduar se e njohin problemin që e ka konsumatori. Në shumicën e rasteve nuk ia qëllojnë se çfarë...
DISA SHPREHI QË UA FORCOJNË SHËNDETIN MENDOR

DISA SHPREHI QË UA FORCOJNË SHËNDETIN MENDOR

Një nga përcaktuesit për të korrur sukses dhe në fushën e udhëheqjes është forca mendore. Për të arritur përsosmëri në çdo fushë, keni nevojë për ambicie, përpjekje dhe disiplinë. Kjo do të thotë se duhet të jeni i gatshëm të punoni shumë dhe të vazhdoni edhe përballë...
RËNDËSIA E INVENTARIT TË PRODUKTIT

RËNDËSIA E INVENTARIT TË PRODUKTIT

Karakteristikat e produktit janë veçoritë e produktit tuaj që e përshkruajnë pamjen, përbërësit dhe mundësitë e tij. Një shembull konkret mund të përdoret për këtë: “Zonjusha Marigonë, kjo karrige është me rrota, konstruksionin e ka të metaltë, e mbështjellë me lëkurë...
PËRGJIGJET PËR “ÇMIMIN MË TË MIRË”

PËRGJIGJET PËR “ÇMIMIN MË TË MIRË”

Kundërshtimet e çmimeve janë të ndërlikuara sepse ato rrallë janë ato që duken (d.m.th., ato janë të rralla sepse produkti juaj është shumë i shtrenjtë). Në vijim keni disa udhëzime të shkurtëra për të përcaktuar se çfarë thotë realisht blerësi juaj kur dëgjoni...
GABIMI MË I MADH I SHITËSVE

VLERAT

Vlerat kryesore janë besimet themelore të një personi ose organizate. Këto parime udhëzuese diktojnë sjelljen dhe mund të ndihmojnë njerëzit të kuptojnë dallimin ndërmjet veprimit të drejtë dhe të gabuar. Ka shumë lloje të ndryshme të vlerave thelbësore në botë,...
sq