Vlerat kryesore janë besimet themelore të një personi ose organizate. Këto parime udhëzuese diktojnë sjelljen dhe mund të ndihmojnë njerëzit të kuptojnë dallimin ndërmjet veprimit të drejtë dhe të gabuar. Ka shumë lloje të ndryshme të vlerave thelbësore në botë, varësisht nga konteksti, ato duhet shikuar dhe analizuar.

Ti shpeshherë dëgjon duke diskutuar se si u dashurua një çift. Ata do të thonë se kanë ndjenja dhe vlera të njëjta. Në këtë rast, ata shpesh flasin për vlerat themelore, ose bindjet  e brendshme që diktojnë se si duhet jetuar jeta. Ja disa nga vlerat të cilat dallohen prej tjerave dhe të cilat theksohen në statusin e kompanive të ndryshme: siguri, seriozitet, besnikëri, angazhim, mungesë paragjykimesh, konsistencë, ndershmëri, efikasitet, risi, kreativitet, humor të mirë, dhembshuri, shpirt aventurier, motivim, pozitivitet, optimizëm, pasion, respekt, durim, guxim, arsim, këmbëngulje, patriotizëm, shërbim për të tjerët, ambientim.

  • Mos u dorëzo; Përkushtoju punës;
  • Ji i fiksuar dhe i fokusuar;
  • Diamantet i ke nën këmbët tua, duhet vetëm t’i kërkosh. 

Ne zakonisht nuk jemi të vetëdijshëm për vlerat të cilat i kemi nën këmbët tona dhe në afërsinë tonë. Së pari, që kemi shëndetin, familjen, punën, kolegët, kemi miqtë dhe bashkëpunëtorët etj. Krejt këto janë vlera për të cilat nuk jemi të vetëdijshëm dhe i marrim si të garantuara. Këto i marrim si dhuratë të obligueshme! Mos harro, dikush nuk i ka as disa nga këto vlera, por mundohet ta gjejë kënaqësinë edhe me ato pak që i ka.

Të jemi mirënjohës dhe t’i kultivojmë të gjitha vlerat, sado që i kemi, se ato jan shtylla stimulimi për të arritur sukses në jetë.

 

 

Në këtë libër do të gjesh shumë gjëra që tashmë i di, por që nuk i praktikon.

Rezervo librin tënd në: sales@denisgafuri.com apo +383 49 893 693 / +383 

Vlerat kryesore janë besimet themelore të një personi ose organizate. Këto parime udhëzuese diktojnë sjelljen dhe mund të ndihmojnë njerëzit të kuptojnë dallimin ndërmjet veprimit të drejtë dhe të gabuar. Ka shumë lloje të ndryshme të vlerave thelbësore në botë, varësisht nga konteksti, ato duhet shikuar dhe analizuar.

Ti shpeshherë dëgjon duke diskutuar se si u dashurua një çift. Ata do të thonë se kanë ndjenja dhe vlera të njëjta. Në këtë rast, ata shpesh flasin për vlerat themelore, ose bindjet  e brendshme që diktojnë se si duhet jetuar jeta. Ja disa nga vlerat të cilat dallohen prej tjerave dhe të cilat theksohen në statusin e kompanive të ndryshme: siguri, seriozitet, besnikëri, angazhim, mungesë paragjykimesh, konsistencë, ndershmëri, efikasitet, risi, kreativitet, humor të mirë, dhembshuri, shpirt aventurier, motivim, pozitivitet, optimizëm, pasion, respekt, durim, guxim, arsim, këmbëngulje, patriotizëm, shërbim për të tjerët, ambientim.

  • Mos u dorëzo; Përkushtoju punës;
  • Ji i fiksuar dhe i fokusuar;
  • Diamantet i ke nën këmbët tua, duhet vetëm t’i kërkosh. 

Ne zakonisht nuk jemi të vetëdijshëm për vlerat të cilat i kemi nën këmbët tona dhe në afërsinë tonë. Së pari, që kemi shëndetin, familjen, punën, kolegët, kemi miqtë dhe bashkëpunëtorët etj. Krejt këto janë vlera për të cilat nuk jemi të vetëdijshëm dhe i marrim si të garantuara. Këto i marrim si dhuratë të obligueshme! Mos harro, dikush nuk i ka as disa nga këto vlera, por mundohet ta gjejë kënaqësinë edhe me ato pak që i ka.

Të jemi mirënjohës dhe t’i kultivojmë të gjitha vlerat, sado që i kemi, se ato jan shtylla stimulimi për të arritur sukses në jetë.

Në këtë libër do të gjesh shumë gjëra që tashmë i di, por që nuk i praktikon.


Rezervo librin tënd në: sales@denisgafuri.com apo +383 49 893 693 

sq